top of page

DISCLAIMER

Alle namen, verhalen en gebeurtenissen van het boek zijn gebaseerd op fictie. Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval. 


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, online-publicatie of op welke wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.


De financiële onderwerpen van het boek en de bijbehorende spreadsheets zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niets uit dit boek of de spreadsheets is bedoeld als individueel advies, de informatie is slechts een van de zaken die lezers kunnen gebruiken bij het vormen van hun eigen mening. Noch de maker, noch de uitgever kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van de in dit boek opgenomen informatie en ook niet voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave plus te downloaden bijlages.


In het boek wordt verwezen naar tien spreadsheets over de financiële onderwerpen en tien spreadsheets over alle disciplines van de tienkamp. Via deze website eurotienkamp.nl zijn deze bestanden te downloaden.


In dit boek zijn bepaalde, specifieke hoofdstukken open gelaten. U kunt zelf uw eigen invulling geven aan deze hoofdstukken en deze mailen naar info@eurotienkamp.nl. De beste inzendingen zullen getoond worden op de website.

Disclaimer: Tekst
bottom of page